• Biblioteka

   •  

                Użytkownicy biblioteki szkolnej mają obecnie do dyspozycji 30 800 książek z bardzo różnych dziedzin. Część księgozbioru pochodzi z darów instytucji i osób prywatnych. Księgozbiór jest systematycznie powiększany w miarę możliwości finansowych szkoły i życzliwości darczyńców. W 2019 r. z dotacji otrzymanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało zakupionych 661 nowych książek o różnorodnej tematyce.

               Oprócz wypożyczania książek można (przez 30 godzin tygodniowo) korzystać z encyklopedii, słowników i leksykonów oraz czasopism o różnorodnej tematyce m. in. dla zainteresowanych techniką i kolejnictwem.

              Biblioteka jest skomputeryzowana. Do dyspozycji czytelników są komputerowe katalogi: alfabetyczny, tytułowy i zagadnieniowy. 


              Biblioteka szkolna jest w stałym kontakcie m. in. z Biblioteką Narodową, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie i Główną Biblioteką Komunikacyjną, Biblioteką Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy i Centralną Biblioteką PTTK.

              Corocznie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych (październik) i Światowego Dnia Książki (kwiecień) organizowane są spotkania autorskie oraz wystawy m. in. cennych, starych książek z lat 1844-1945, których posiadaniem może poszczycić się biblioteka szkolna.

             W kwietniu 2017 r. z czytelnikami spotkała się pani Mariola Pryzwan, autorka książek biograficznych o ludziach kultury, która zaprezentowała postać Zbigniewa Cybulskiego. W kwietniu 2018 r. inż. Michał Przybyszewski opowiadał o pracy nad swoją ksiażką "Elektryczne zespoły trakcyjne". W listopadzie 2018 r. gościem czytelników był prof. Tomasz Pospieszny z uniwersytetu poznańskiego, który opowiedział o bohaterkach swoich książek kobietach-uczonych: Marii Skłodowskiej-Curie, Irenie Joliot-Curie i Lise Meitner. W kwietniu 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie z Eweliną Wajs dotyczące jej książki o dr Bronisławie Dłuskiej (starszej siostrze Marii Skłodowskiej-Curie).

             W pracach bibliotecznych chętnie i z zaangażowaniem pomagają zainteresowani uczniowie.

     

     

    GODZINY OTWARCIA NASZEJ BIBLIOTEKI:

    PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 08:30 - 14:30

     

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie