• Stanisław Wysocki

                                                                                                           

                                                                                                                      

    Stanisław Wysocki urodził się 14 kwietnia 1805 roku w Busku. Jego ojciec był prorektorem w gimnazjum w Pińczowie. Jako wychowanek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w 1823 roku, studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, następnie miernictwo i budownictwo. Przez pewien czas był uczniem malarza Jerzego Peszke, ze szkoły Smuglewicza i wystawiał swoje prace malowane farba olejną i kredą. Po studiach odbył służbę wojskową. W 1830 roku został powołany na stanowisko inżyniera Banku Polskiego w Królestwie Polskim.
              W Powstaniu Listopadowym pełnił obowiązki porucznika. Po powstaniu z ramienia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji pracował przy regulacji rzeki Nidy i Kamiennej. W 1834 roku budował spichrze we Włocławku, a w roku następnym został powołany na stanowisko naczelnego inżyniera Banku Polskiego. Od tego czasu związał się na stałe z zainicjowaną przez kierownictwo Banku Polskiego budową drogi żelaznej w Królestwie Polskim. Pełnił kolejno obowiązki: projektanta, naczelnego inżyniera budowy Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej, naczelnego administratora tej drogi oraz głównego inspektora dróg żelaznych w Królestwie Polskim.
             Z dniem 13 stycznia 1865 roku Stanisław Wysocki przeszedł na emeryturę. Będąc na emeryturze pełnił obowiązki doradcy na Kolei Warszawsko - Terespolskiej. Pozostawił po sobie nieliczne publikacje w gazetach warszawskich na tematy techniczne m.in. "O robotach smołowcowych z rycinami" (1838 r.), "O brukach" (1838 r.), "O kolei Warszawsko - Wiedeńskiej" (1859 r.) i "O kolei Warszawsko - Bydgoskiej z mapami" (1860 r.). Zmarł 21 maja 1868 roku. Stanisław Wysocki był pierwszym polskim projektantem, budowniczym i administratorem pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim, zwanej "Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską". Jest to obecnie linia Warszawa - Skierniewice - Piotrków Trybunalski - Częstochowa - Zawiercie - Maczki koło Katowic. 
              Jego pionierska praca inżynierska w kolejnictwie jest mało znana nawet w środowisku kolejarzy, okryta patyną czasu, a może i zapomnieniem. W 1998 roku nadano naszej szkole imię Stanisława Wysockiego z czego jesteśmy bardzo dumni.

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie