• Oferta Szkoły

   •  

    Dokonujemy naborów do klas w zawodach:

     

    Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

    Energia odnawialna to nie tylko ładne hasło, to potrzeba dla nowych pokoleń i aktualne wyzwanie XXI wieku.
    Na kierunku tym wszechstronnie przygotowujemy młodzież do budowy, montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie pozyskiwania energii: słonecznej (fotowoltaika), wiatrowej (turbiny wiatrowe), wodnej (hydroelektrownie), geotermalnej (podziemne źródła gorącej wody), z biomasy (źródła rolnicze), z ruchu fal morskich i przypływów. OZE (odnawialne źródła energii) i energetyka hybrydowa to branża rozwijająca się na całym świecie z nieograniczonymi możliwościami zatrudnienia.

     

    Technik elektroenergetyk transportu szynowego

    Budowa i eksploatacja elektrycznego taboru szynowego (elektrowozów), EZT (Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych) i wszelkich innych elektrycznych pojazdów w transporcie szynowym. Absolwent tego kierunku może zostać maszynistą u przewoźników transportu szynowego, pracownikiem w zakładach produkujących tabor szynowy, pracownikiem zakładów naprawczych i eksploatacyjnych. Zawód ten daje również perspektywę uzyskania licencji maszynisty w europejskich korytarzach transportowych i pracy w krajach UE na lokomotywach wielo-systemowych.

     

    Technik transportu kolejowego

    Transport kolejowy to przyszłość w europejskim transporcie towarowym i pasażerskim. W tym zawodzie absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z organizacją ruchu kolejowego, budową i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym, pracą stacji kolejowych, terminali towarowych i dworców pasażerskich. W tym zawodzie absolwent uzyskuje kwalifikacje bardzo poszukiwane przez wszystkich przewoźników kolejowych w komunikacji miejskiej, regionalnej i dalekobieżnej.

     

    Technik elektryk


    Urządzenia i systemy elektryczne, elektro-mobilność, UTO (Urządzenia Transportu Osobistego) – to wszystko oparte jest na wykorzystaniu energii elektrycznej. W tym zawodzie absolwent przygotowany jest do budowy/eksploatacji urządzeń elektrycznych, do projektowania i eksploatacji systemów elektrycznych z implementacją informatyki i automatyki cyfrowej. Możliwości przyszłego zatrudnienia są wprost nieograniczone, bowiem energia elektryczna jest podstawą działalności każdej dziedziny eksploatacji, produkcji i usług.

     

    Technik logistyk

    Logistyka to jedna z podstawowych aktywności nowoczesnej gospodarki. W tym kierunku kształtujemy umiejętności planowania, realizacji i nadzoru nad procesami logistycznymi. Zawód ten obejmuje nie tylko aktywności w szerokorozumianym transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym), usługach magazynowych (logistyka magazynowa), produkcji przemysłowej (logistyka produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji), obsłudze i serwisu klienta (logistyka marketingu), gospodarowania odpadami (logistyka zwrotna), ale również takie aktywności jak logistyka w sferze zasobów pracy kwalifikowanej. Jest to więc obszerna sfera organizacji łańcuchów dostaw, łańcuchów usług,  a miejsca pracy dotyczą każdej dziedziny gospodarki.

     

     

    Nazwa kierunku

    Rozszerzenia

    Języki obce

    technik elektroenergetyk transportu szynowego
     

    fizyka

    język angielski

    język niemiecki

    technik transportu kolejowego

     

    informatyka

    język angielski

    język niemiecki

    technik elektryk
     

    fizyka

    język angielski

    język niemiecki

    technik urządzeń

    i systemów energetyki odnawialnej
     

    geografia

    język angielski

    język niemiecki

    technik logistyk
     

    geografia

    język angielski

    język niemiecki

     

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie