• Pismo do rodziców

    Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

     

    W związku z decyzją MEN o zawieszeniu  zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, wynikającą
    z poważnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z prośbą, o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Okres zawieszenia zajęć jest przeznaczony na kwarantannę, która powinna odbywać się w domu z maksymalnym ograniczeniem przebywania Waszych dzieci w miejscach publicznych. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów.

    Szczególnie prosimy Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie kwarantanny pozostały w domu i nie kontaktowały się
    z innymi osobami. Wszelkie ich kontakty powinny zostać ograniczone do Internetu lub innych środków komunikacji zdalnej.

    Ponieważ okres zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym dla ucznia od nauki, proszę o wsparcie Waszych dzieci, by wykorzystały ten czas odpowiedzialnie. Mogą nadrobić zaległości w nauce, bądź uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności w oparciu
    o materiały przygotowane przez ich nauczycieli lub wykorzystując inne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN.

    Proszę mieć na uwadze fakt, że w tym czasie nauczyciele mogą zlecać uczniom wykonanie pracy domowej, polegającej
    na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą wyegzekwowane w procesie oceniania.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrekcję szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz
    o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

    Dyrekcja

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie