• Pismo do uczniów

     

    Drogi Uczniu! Pamiętaj!

     

    W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, wynikającą
    z poważnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracamy się do Ciebie z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Okres zawieszenia zajęć jest czasem kwarantanny i ma służyć maksymalnemu odizolowaniu się od wszelkich zagrożeń, wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oznacza to, że powinieneś przebywać w tym czasie w domu i unikać jakichkolwiek kontaktów z innymi osobami. Wszelkie kontakty możesz ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji!

    Przerwa w funkcjonowaniu Naszej Szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Wykorzystaj ten czas odpowiedzialnie. Możesz nadrobić zaległości w nauce, bądź uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności w oparciu o materiały przygotowane przez swoich nauczycieli lub wykorzystując inne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN. Nauczyciele w tym czasie mogą zlecać Ci wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą egzekwowane w procesie oceniania.

    Nade wszystko przestrzegaj jednak zasad higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywasz! Wszelkie informacje
    o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania możesz znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

    Dyrekcja

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie