•  

    Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka"   ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa, o mocy 24,7 kWp”

     

    Zapytanie ofertowe.pdf

     

    Wykonawca:

    Informacja z otwarcia ofert.pdf