• Elektroniczne wersje podręczniów

     

    Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki

    udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników.

    Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki,

    ale również inne materiały dydaktyczne.

    Zachęcamy do korzystania!

     

    Link do strony, gdzie są dostępne podręczniki: 

    https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56 02-353 Warszawa Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie