• Elektroniczne wersje podręczniów

     

    Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki

    udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników.

    Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki,

    ale również inne materiały dydaktyczne.

    Zachęcamy do korzystania!

     

    Link do strony, gdzie są dostępne podręczniki: 

    https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych