• Procedura organizacji pracy szkoły

   •  

    Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę
    od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych
    w czasie zagrożenia epidemicznego.

    Procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek.pdf