•   

    Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020:

     

    1. Koło geograficzne

    2. Klub Młodego Odkrywcy "Chempo"

    3. Koło astronomiczne

    4. Koło szachowe

    5. SKS - piłka siatkowa chłopców

    6. Koło energetyki odnawialnej

    7. Strzelnica

    8. SKS - koszykówka