•   

    Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023:

    1. Koło mechatroniczne

    2. Koło strzeleckie

    3. Koło szachowe

    4. SKS