•   

    Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022:

     

    1. Klub Młodego Odkrywcy "Chempo

    2. Koło astronomiczne

    3. Koło mechatroniczne

    4. Strzelnica

    5. Koło szachowe