• Terminarz

   •  

     

     

     

    TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

    (II półrocze 18.01.2021 r. –25.06.2021 r. )

    DATA

    WYDARZENIE ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SZKOŁY

    STYCZEŃ

    4.01.2021 r.-15.01.2021 r.

    Ferie zimowe

    11.01.2021 r. (poniedziałek)

    Egzamin zawodowy – część praktyczna.

    12.01.2021 r. (wtorek)

    Egzamin zawodowy – część pisemna.

    13.01.2021 r.-18.01.2021 r.

    Egzamin zawodowy – część praktyczna

    18.01.2021 r. (poniedziałek)

    Początek II półrocza

    25.01.2021 r.(poniedziałek)

    Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz.14.00 -17.00

    28.01.2021 r.(czwartek)

    Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze godz.15.00

    LUTY

    4.02.2021 r.(czwartek)

    Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz.14.00 -17.00

    18.02.2021 r.(czwartek)

    Dzień Otwarty godz.17.00

    18.02.2021 r.(czwartek)

    Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz.14.00 -17.00

    MARZEC

    11.03.2021 r.(czwartek)

    Dzień Otwarty szkoły dla absolwentów szkół podstawowych godz.17.00

    18.03.2021 r. .(czwartek)

    Rada Pedagogiczna szkoleniowa. godz.14.00 -17.00

    25.03.2021 r.(czwartek)

    Zebranie rodzicielskie - godz.17.00

    ???

    Rekolekcje wielkopostne

    KWIECIEŃ

    1.04.2021 r.-6.04.2021 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    12.04.2021 r.(poniedziałek)

    Koniec wystawiania  przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach czwartych

    13.04.2021 r.(wtorek)

    Zebranie rodzicielskie dla klas czwartych godz.17.00

    15.04.2021 r. (czwartek)

    Dzień Otwarty szkoły dla absolwentów szkół podstawowych godz.17.00

    16.04.2021 r.(piątek)

    Koniec wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach czwartych

    26.04.2021  r.(poniedziałek)

     Rada klasyfikacyjna dla klas czwartych  – godz. 15.30

    30.04.2021 r. (piątek)

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najstarszych

                                                                           MAJ

    4.05.2021 r.- 6.05.2021 r.

    Egzaminy maturalne pisemne obowiązkowe. Dni wolne dla uczniów.

    4.05.2021 r.- 20.05.2021 r.

    Egzaminy maturalne -  część pisemna

    19.05.2021 r.- 21.05.2021 r.

    Egzaminy maturalne - część ustna

    04.05.2021 r.- 31.05.2021 r.

    Praktyki zawodowe dla klas 3g, 3k

    17.05.2021 r.- 21.06.2021 r.

    Rekrutacja ( maj-czerwiec )

    24.05.2021 r.(poniedziałek)

    Koniec wystawiania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych do godz.15.30

    27.05.2021 r.(czwartek)

    Rada Pedagogiczna godz.15.30

    Zebranie rodzicielskie - godz.17.00

                                                                        CZERWIEC

    03.06.2021 r. (czwartek)

    Boże Ciało – dzień wolny

    08.06.2021 r. (wtorek)

    Koniec wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych do godz.15.30

    17.06.2021 r. (czwartek)

    Rada klasyfikacyjna godz.15.30

    21.06.2021 r. (poniedziałek)

    Egzamin zawodowy – część praktyczna  część pisemna. Dzień wolny dla uczniów.

    22.06.2021 r. (wtorek)

    Egzamin zawodowy -część pisemna. Dzień wolny dla uczniów.

    23.06.2021 r. - 8.07.2021 r.

    Egzamin zawodowy – część praktyczna

    25.06.2021 r. (piątek)

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    28.06.2021 r.- 31.08.2021 r.

    Ferie letnie

    29.06.2021 r. (wtorek) Rada podsumowująca o godz. 9:30

                                                                             LIPIEC

    do 8.07.2021r.

    Egzamin zawodowy – część praktyczna

    23.07.2021 r.-30.07.2021 r.

    Rekrutacja

                                                                           SIERPIEŃ

    24.08.2021 r.(wtorek)

    Egzamin maturalny pisemny w terminie poprawkowym godz.9.00

    Nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

    25.08.2021 r. – 26.08.2021 r.

    Egzaminy poprawkowe

    27.08.2021 r.(piątek)

    Rada pedagogiczna – godz. 9.00

    30.08.2021 r.(poniedziałek)

    Rada pedagogiczna – godz. 9.00