• TECHNIKUM NR 7 SPRZĄTA ŚWIAT!
     • TECHNIKUM NR 7 SPRZĄTA ŚWIAT!

     • W dniu 22.09.19 uczniowie klas 1ma, 1mb, 1k, 2c, 2p, 2g, 3w i 3g posprzątali Park Szczęśliwicki. Pełni zapału do pracy, dbając o czyste środowisko, wspomogli Dzielnicę Ochota w Pikniku Ekologicznym. W ruch poszły rękawice i worki. Teraz ten piękny zakątek dzielnicy lśni czystością. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Opiekunowie p. A. Olszak i p. P. Pięta.

    • Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa
     • Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa

     • W bibliotece szkolnej stoi pudełko - urna. Czeka na kartki z tytułami książek (nie mogą to być podręczniki), jakie zdaniem młodzieży i ich rodziców powinny zostać zakupione do biblioteki z dotacji otrzymanej na 2019 rok w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa. 

      Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów. 

    • Dni Transportu Publicznego
     • Dni Transportu Publicznego

     • Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z uczniami na współorganizowane przez Tramwaje Warszawskie Dni Transportu Publicznego w dn. 21 września 2019 r. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów, al. Prymasa Tysiąclecia 102, w godz. 10.00 - 17.00.

    • XVII RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY
     • XVII RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY

     • XVII Rodzinny Piknik Integracyjny – spotkajmy się na Szczęśliwicach!

      W sobotę 14 września w godz. od 11.00 do 17.00 w parku Szczęśliwickim już po raz siedemnasty odbędzie się „Rodzinny Piknik Integracyjny” i „XI Targi Organizacji Pozarządowych”. To znakomita okazja do zabawy, nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji, placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Ochoty. Oprócz ciepłych sąsiedzkich uśmiechów można będzie tu także wymienić się informacjami, podzielić zasobami, pomysłami i dobrem.

      Podczas sobotniego pikniku w parku Szczęśliwickim zaprezentuje swoją działalność blisko 50 podmiotów, w tym konsorcjum organizacji pozarządowych „Razem z Ochotą II”  budujące Lokalny System Wsparcia dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin. Po raz pierwszy park zostanie podzielony na wzajemnie przenikające się strefy: edukacji i zabawy, sportu, zdrowia i ekologii, kultury i sztuki oraz strefę seniora. Na plenerowej scenie odbędą się występy artystyczne, warsztaty perkusyjne, pokazy sztuk walki, zumby i tańca indyjskiego.

      Przewidujemy wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi, seniorów i młodzieży. Na terenie parku odbędzie się gra terenowa i Ochockie Igrzyska Rodzinne. Maluchy zapraszamy do zabawy na dmuchańcach, a dorosłych do odwiedzenia miasteczka zdrowia i skorzystania z porad specjalistów.

      W naszej kawiarence będzie można skosztować pysznej kawy. Może przyjdziesz do parku z własnym kubkiem? Bądź EKO. My będziemy.

       

      ZAPRASZAMY! Sobota, 14 września od godz. 11.00.

      Tego dnia bądźmy wszyscy RAZEM i z OCHOTĄ.

      Wspólnie zadbajmy o nasz park Szczęśliwicki.

       

       

      Wstęp wolny!

      Zaprasza Burmistrz Dzielnicy Ochota – Katarzyna Łęgiewicz.

      http://www.urzadochota.waw.pl/

      https://www.facebook.com/dzielnicaOchota/

      https://www.instagram.com/ochotadzielnicam.st.warszawy/?hl=pl

     • Stypendium szkolne

     • Szanowni Państwo,

      informujemy o możliwości skorzystania w tym roku szkolnym ze stypendium szkolnego. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 16 września 2019 roku.

      Szczegółowe informacje dotyczące kryterium dochodowego i niezbędnych załączników znajdują się na stronie:

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

      Adresatem wniosku jest Burmistrz dla Dzielnicy Ochota, Pani Katarzyna Łęgiewicz, ul. Grójecka 17, Warszawa.

     • Dofinansowanie podręczników

     • Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi  do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

      1. słabowidzący,

      2. niesłyszący,

      3. słabosłyszący,

      4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

      5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

      6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

      7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

      8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

       

      Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z instrukcją wypełniania znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji w zakładce Dla ucznia i rodzica – Pomoc socjalna dla uczniów.

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

      Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w sekretariacie szkoły I piętro pok. 125  w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2019 r.