• Geocaching

     • Bartłomiej Makuch z klasy 2k proponuje świetną zabawę dla tych, co nudzą się w wakacje i nie tylko. Uczeń gwarantuje, że jeśli ktoś spróbuje raz tej gry, to wciągniecie się na dłużej.

      Kilka zdań o tej aktywności.

      Geocaching to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.

      Na czym polega gra?

      Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań.

      Gra znana jest na całym świecie. W Polsce znajduje się ponad 50 000 skrytek. Jedna z nich znajduje się przy naszej szkole. Kto chciałby ją znaleźć? Zapraszamy do zabawy. 

       

      Więcej informacji o grze znajduje się w linkach poniżej:

      www.geocaching.com

      www.geocaching.pl

      Tekst: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching

       

     • Letnie aktywności

     • Pomimo lata i przerwy wakacyjnej prace przygotowujące nowy rok szkolny są w toku. We czwartek, 02.07.2020. odbyło się spotkanie Dyrekcji z przedstawicielami 4 przedsiębiorstw transportu szynowego (PKP IC, PKP Cargo, PKP Energetyka, Tramwaje Warszawskie) poświęcone zajęciom zawodowym w kolejnym roku szkolnym. Spotkanie zakończyło się owocnymi ustaleniami, dzięki którym uczniowie klas kolejowych będą mieli dostęp do edukacji praktycznej w przedsiębiorstwach transportu szynowego.