• Uczniowie Technikum nr 7 w finale europejskiego konkursu Astro Pi

     • W roku szkolnym 2019/2020 zespół Astro Warning reprezentował naszą szkołę w konkursie European Astro Pi– Misja laboratorium kosmiczne. Uczniowie: Konrad Kruczyk, Jakub Jałowiecki, Pavlo Hrabovsky, Kamil Szostek, Roman Chaciński i Robert Oksieńciuk, przy wsparciu swojego starszego kolegi – Błażeja Wiśniewskiego (koordynatora zespołu) przygotowali projekt badawczy, który został przeprowadzony na  Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z wykorzystaniem umieszczonych tam czujników. Na podstawie wyników badań członkowie zespołu opracowali raport końcowy, który został doceniony przez organizatorów konkursu. Uczestnicy otrzymali dyplomy od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – organizatora konkursu. Dyplomy przesłane przez ESA wręczyła uczniom Pani dyrektor – Agnieszka Borkowska-Gut.

      Serdecznie gratulujemy zespołowi Astro Warning!

     • Akcja "Sprzątanie Świata" w Technikum nr 7

     • W dniach 14 - 18 września 2020r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Uczniowie wraz z wychowawcami porządkowali teren wokół szkoły. W akcji wzięły udział 22 klasy. Tak liczny udział w akcji świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej naszych uczniów i nauczycieli. Głównym koordynatorem akcji w Polsce była Fundacja Nasza Ziemia. Szkolnymi koordynatorami akcji "Sprzątanie Świata" byli p. Adam Jabłonowski oraz p. Dariusz Wojtasik.

     • Szkolny projekt eTwinning

     • Podczas zdalnego nauczania obecne klasy 2ca, 2cb, 2eg, 2lg, 2w oraz 3c brały udział w projekcie eTwinning. Uczniowie przygotowali w języku angielskim prezentację lub krótki filmik promujący naszą szkołę. Efekty tej pracy możemy zobaczyć poniżej. Koordynatorami projektu były p. Ewa Łapińska oraz p. Paulina Kostecka. Wkrótce pojawią się kolejne projekty w ramach eTwinning. 

     • Z ekologią w nowy rok szkolny

     • Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w ekologiczny sposób.

      Na początku września została uruchomiona druga część szkolnej helioelektrowni. Do podlewania zieleni szkolnej wykorzystujemy deszczówkę ze specjalnego zbiornika zainstalowanego przy budynku szkoły.

      Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo! Pamiętając o tym w dn.16.09.2020r. oddaliśmy ok. 800 kg makulatury. W akcji ładowania zebranej makulatury do kontenera, który do nas przyjechał, uczestniczyli (pod kierunkiem p. Marii Pilich) uczniowie klas 1oze i 4g.

     • 81. ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

     • W dniu 17 września 2020 r., w  rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, poczet ze sztandarem szkoły (pod opieką p. Marii Pilich) wziął udział, podobnie jak w latach ubiegłych, w uroczystości pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Muranowskiej.

      Pomnik ten odsłonięty 17.09.1995 r. jest dziełem rzeźbiarza Maksymiliana M. Biskupskiego. Ma on formę ustawionej na nasypie toru kolejowego platformy sowieckiego wagonu deportacyjnego, wypełnionej krzyżami katolickimi, prawosławnymi oraz symbolami religijnymi innych wyznań.

      Na czterdziestu podkładach kolejowych widnieją nazwy regionów i miejscowości b. Związku Radzieckiego, miejsc walk i męczeństwa Polaków. Po lewej stronie wagonu umieszczona jest symboliczna zbiorowa mogiła obłożona kamieniami, z tablicą z orłem, napisem i datą sowieckiej agresji na Polskę 17.IX.1939 r.

     • Reaktywacja projektu Szkolna Liga Mini Sumo – Liga T7

     • W nowym roku szkolnym wznowione zostały działania w ramach projektu Szkolna Liga Mini Sumo – Liga T7. W projekcie aktywnie uczestniczą przedstawiciele klas o profilu mechatronicznym. Zespoły projektowe odbyły już kilka spotkań warsztatowych i rozpoczęły prace na swoimi robotami. Część elementów jest drukowana na drukarce 3D zakupionej na potrzeby projektu. Wkrótce cała społeczność szkolna będzie mogła obserwować zmagania uczniowskich robotów w ramach Ligi T7.

      Pomysłodawcami zorganizowania szkolnej Ligii Mini Sumo są uczniowie: Dominik Skalski (4c), Jakub Walachowski (4c) i Paweł Sufczyński (3c), którzy wspierają swoich młodszych kolegów w realizacji zadań projektowych. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Magdalena Kołodziejska, a opiekunami: p. Anna Imiołek i p. Maciej Imiołek.

      Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

     • Setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

     • W związku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku w dniu 11.09.2020 kl. 2t obejrzała wystawy plenerowe prezentujące plakaty wzywające do walki z bolszewikami oraz zdjęcia z okresu wojny z Rosją Radziecką. Opiekunowie: p. Agata  Pruszczyńska i p. Małgorzata Niedzieska

     • 81. ROCZNICA OBRONY BARYKADY NA OCHOCIE

     • 08.09.2020 szkolny poczet sztandarowy z p. Marią Pilich wziął udział w dorocznej uroczystości patriotycznej pod pomnikiem Barykada Września 1939 r. u zbiegu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej. Pomnik składa się z trzech monumentalnych części złożonych z cyfr: 8-IX, 27-IX i 1939. Upamiętnia bowiem bohaterskie walki w obronie Warszawy w dniach 8-27 września 1939 r. Stoi w miejscu, gdzie znajdowała się najważniejsza barykada blokująca główny kierunek niemieckiego natarcia. Jest dziełem artysty Juliana Pałki. W uroczystości uczestniczyły także p. Agata Pruszczyńska i  p. Agnieszka Królak.

     • Moja Kolej

     • W miesieczniku "Moja Kolej", pojawiły się artykuły dotyczące naszej szkoły, które przekazujemy powyżej. Miłego czytania. 

     • Giełda podręczników.

     • Podczas pandemii COVID-19 giełda podręczników ma formę inną niż zwykle. Na stojącej na parterze przy schodach tablicy korkowej możesz przypiąć swoje ogłoszenie: jaki podręcznik chcesz sprzedać i za ile oraz dopisać kontakt do siebie. Zachęcamy do korzystania z formy, którą narzuciła nam sytuacja epidemiczna.

     • 189. ROCZNICA OBRONY REDUTY ORDONA

     • W 189. rocznicę obrony Warszawy przed Rosjanami podczas powstania listopadowego szkolny poczet sztandarowy z p. Marią Pilich wziął udział w uroczystości przy Reducie Ordona.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września 2020 roku uczniowie i nauczyciele uroczyście przywitali nowy rok szkolny 2020/2021. Młodzież przybyła do szkoły z optymistycznym nastawieniem i zapałem do pracy. 

      Życzymy uczniom samych sukcesów, nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom dumy ze swoich dzieci.

     • Narodowe czytanie 2020

     • W naszej szkole Narodowe Czytanie "Balladyny" (przez radiowęzeł)

      będzie miało miejsce w piątek 4 września 2020.

      Do spotkania z bohaterami dramatu!

     • Ważne: 2 września 2020

     • W dniu 02.09.2020r. zapraszamy do szkoły wszystkich uczniów na godzinę 7:50.

      Wykaz sal jest zamieszczony przy portierni - wejście główne.

      Informacje dotyczące planu lekcji przekażą wychowawcy klas.

      O podręcznikach szkolnych poinformują uczniów nauczyciele poszczególnych przedmiotów.