• Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

     • Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W latach 2020/2021 stypendium otrzyma kolejnych 518 uczniów o wysokości około 5000 zł. Rok rocznie nasi uczniowie znajdują się w gronie najlepszych. W tym roku miło nam pogratulować naszemu uczniowi z klasy drugiej mechatronicznej Mateuszowi Szubie znalezienia się w gronie stypendystów.

     • 10 lutego 2021 r.

     • W 81. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków w głąb Związku Sowieckiego pod pomnikiem-głazem przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich odbyła się kameralna dzielnicowa uroczystość. Z powodów epidemicznych nie uczestniczył w niej szkolny poczet sztandarowy. Nie zabrakło jednak dowodu, że pamiętamy.

       

     • Kolej na bezpieczeństwo!

     • Serdecznie zapraszamy całą Społeczność Szkolną na Galę Finałową międzyszkolnego Konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego w czwartek 11.02. o godz. 16:00.

      Poznaj pomysły rówieśników na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa kolejowego - podczas spotkania swoje pomysły zaprezentuje 9 finalistów - 3 osoby z Technikum nr 7 w Warszawie oraz 6 osób z Zespołu Szkół w Małaszewiczach.

      Gala odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams:

      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1eb557ff7c6a4c91b1767f742fed830a%40thread.tacv2/1612862592911?context=%7b%22Tid%22%3a%22149c2083-3212-4475-982a-6b06f8a0c480%22%2c%22Oid%22%3a%224ebcf41e-fa70-4edd-9ded-de82e274358a%22%7d

      W takcie tego spotkania poznamy laureatów, których pomysły nagrodzi Komisja Konkursowa złożona z ekspertów transportu i kolei. Będzie również możliwość udziału w ankiecie i wyboru najlepszego pomysłu w głosowaniu Nagrody Publiczności. Zachęcamy Społeczność szkoły do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

      Optymalizacja technologii, podniesienie jakości czy projektowanie z myślą o bezpieczeństwie to wyzwania kolei XXI wieku, których świadomi, kształcimy uczniów pokazują najnowocześniejsze rozwiązania oraz angażujemy się w udział w konkursach i innych przedsięwzięciach promujących rozwój myśli technicznej wśród młodzieży.

      Zapraszamy do udziału!

      Opiekunem Szkolnego Koła Kolejowego jest p. Jolanta Arendarska

     • Na trasie do finału!

     • 11 lutego, czyli za niecałe dwa tygodnie odbędzie się finał międzyszkolnego konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego. Do rozgrywek finałowych zakwalifikowały się 3 osoby z naszej szkoły - trzecie miejsce na podium I Etapu zdobył Dominik Półtorak, a kolejne lokaty zajęli Michał Kubrak i Maksymilian Borek. Choć ta wygrana to dopiero początek, już dziś serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach w finale.

      Rywalizacja finałowa to merytoryczne spotkanie młodych innowatorów techniki z dwóch szkół - Technikum nr 7 im. inż. Stanisława Wysockiego oraz Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach. Nowatorskie pomysły na bezpieczniejszą kolej będzie oceniać komisja konkursowa złożona z kolejowych ekspertów Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei oraz przedstawiciele obu jednostek edukacyjnych. Zachęcamy społeczność szkoły do czynnego udziału w wydarzeniu - w ocenianie zgłoszonych wynalazków włączyć się może każdy z nas za pośrednictwem ankiety udostępnionej podczas finału. Wyniki badania opinii pozwolą wyłonić zdobywcę Nagrody Publiczności. Mamy nadzieję, że konkurs przypomni jak właściwy poziom bezpieczeństwa jest istotny dla transportu szynowego, a także rozwinie inżynierski zapał wśród młodzieży i obudzi interesujące dyskusje podczas wydarzenia oraz w szkolnych kuluarach. Warto dodać, że o bezpieczeństwie w naszej szkole mówi się od lat na zajęciach Kolejowego Koła Naukowego, dlatego nikogo nie powinno już dziwić, że aktywnie działamy i łączymy siły z innymi organizacjami, by jeszcze szerzej włączać się w misję szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie na szynach.

      Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei: https://kolejnaciebie.pl/podsumowanie-i-etapu-konkursu/

   • Kontakt

    • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    • 22-822-32-52
    • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56 02-353 Warszawa Poland
    • 519-717-515
    • 885-523-574
   • Logowanie