• Spotkanie z panem Markiem Moczulskim

     • 22. 10. 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych uczniowie klasy 3k mieli okazję spotkać się z autorem książek i broszur o tematyce kolejowej, dziennikarzem p. Markiem Moczulskim. Opowiadał on o swoich wydawnictwach i zainteresowaniach m. in. osobami zasłużonymi dla rozwoju kolei w Polsce, a przede wszystkim postacią Stanisława Wysockiego - od 1998 r. patrona naszej "Kolejówki". Uczestnicy spotkania zostali obdarowani drobnymi upominkami od Fundacji Grupy PKP (serdecznie dziękujemy!), którą reprezentował nie tylko p. Marek Moczulski, ale także zarażony kolejową pasją jego syn Grzegorz. Organizatorem spotkania była p. Maria Pilich.

     • GPW

     • W dniu 20 października 2021r. klasa 3G odwiedziła Giełdę Papierów Wartościowych. Uczniowie zapoznali się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznali fakty i zdarzenia z życia giełdy, a także mogli obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy. Opiekun p. Daria Idaszewska.