• Pro Memoria w Technikum Nr 7

     • 28.10.2022

      28 października 2022 r. uczniowie Technikum nr 7 w Warszawie, wraz z opiekunami, po raz trzydziesty odwiedzili groby byłych dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, w tym grób patrona szkoły – inż. Stanisława Wysockiego.

      Tradycję zapalania zniczy, w przeddzień święta, w którym wspominamy wszystkich zmarłych, zainicjowali absolwenci szkoły, a dziś tę tradycję kultywują uczniowie Technikum nr 7.

      W roku jubileuszu 150 – lecia istnienia najstarszej szkoły technicznej w Polsce, młodzież odwiedziła 17 warszawskich i podwarszawskich cmentarzy i zapaliła na grobach 87 zniczy.

      „Jest coś, co śmierci się opiera, to pamięć, ona nie umiera” – słowa te zawsze przyświecały i będą przyświecać uczniom i nauczycielom Technikum nr 7.

     • Przysięga wojskowa

     • 29.10.2022

      29 października, Delegacja Technikum nr 7 d. "Kolejówka" miała zaszczyt wziąć udział w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział Pani Dyrektor, Agnieszka Borkowska-Gut, Pani Wicedyrektor Agnieszka Królak, Pan Czesław Grzanka wraz z pocztem sztandarowym. Delegacja została zaproszona przez cz.p.o. Dowódcę Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, ppłk Marcina Kujawę, z którym nasza szkoła współpracuje od lat. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy wyróżnieni tym zaproszeniem. Nasi Uczniowie z dumą i godnością reprezentowali Technikum nr 7 d. "Kolejówka".

      Warto dodać, że Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową wprowadziła w tym roku Ustawa o Obronie Ojczyzny. Po odbyciu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej elewi stają się żołnierzami w stopniu szeregowego.

      Amor Patriae Nostra Lex

     • Spotkanie z maszynistą Koleje Mazowieckie

     • 24.10.2022

      W poniedziałek 24 października, Uczniowie z klasy 2tk spotkali się z Panem Marcinem Jabłońskim, maszynistą Koleje Mazowieckie - KM Pan Jabłoński opowiedział o pracy maszynisty oraz o wymaganiach, które trzeba spełniać, by pracować w tym zawodzie. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali historyjek i anegdot związanych z zawodem kolejarza. Na zajęciach wykonali również dwa przykładowe zadania, które przeprowadzane są w trakcie badań psychotechnicznych na licencję maszynisty. Pod koniec prezentacji Uczniowie otrzymali upominki od Koleje Mazowieckie - KM. Po spotkaniu z Panem Marcinem Jabłońskim Uczniowie wzięli udział w sesji zdjęciowej, a zdjęcia mają być opublikowane w wewnętrznej gazetce Koleje Mazowieckie - KM

     • Wycieczka GRAHAM PACKAGING POLAND

     • 24.10.2022

      W poniedziałek, 24 października uczniowie klasy 4mb w towarzystwie kilkorga uczniów klasy 4ma i 2m, wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do zakładów GRAHAM PACKAGING POLAND zlokalizowanych w Warszawie Międzylesiu i Sulejówku. Firma GRAHAM jest wiodącym w branży dostawcą rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań.

      Organizatorem wycieczki była fundacja "ZIEMIA I MY", która w ramach projektu "Moja przyszłość w moich rękach" dała młodzieży możliwość bezpośredniego kontaktu z działalnością produkcyjną przedsiębiorstwa. Uczniowie zapoznali się z pracą w działach:
      • sprzedaży i obsługi klienta,
      • konstrukcyjnym,
      • logistyki i zakupów,
      • planowania produkcji technologii,
      • obróbki skrawaniem i ślusarni,
      • działem jakości

      Każdy uczestnik miał możliwość rozmowy z pracownikiem konkretnego działu, poznania procesu technologicznego i produkcyjnego zakładu oraz zaznajomienia się z rzeczywistymi warunkami pracy panującymi w firmie.

      Opiekunami wycieczki były panie: Małgorzata Deszczyńska i Agnieszka Królak

     • Wycieczka

     • W przedostatni weekend października chętni uczniowie z klas technik transportu kolejowego (tk) i elektroenergetyk transportu szynowego (eg) wzięli udział w wycieczce do Zagórza i Rabki Zdrój zorganizowanej przez koło kolejowe. Celem podróży był przejazd liniami kolejowymi nieeksploatowanymi w regularnym ruchu pasażerskim (Włoszczowice - Połaniec - Tarnobrzeg i Chabówka - Nowy Sącz), poznanie taboru eksploatowanego w innych częściach Polski, a także test linii A3 i A9 organizowanych przez Koleje Małopolskie. Pierwszym konduktorem sprawdzającym bilety na tej wyprawie był... absolwent naszego Technikum.  

      Opiekunowie koła: K. Madej, M. Częstochowski

     • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

     • 24.10.2022

      24.10.2022 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych uczniowie klasy 3eg mieli okazję spotkać się z autorem książek i broszur o tematyce kolejowej, dziennikarzem p. Markiem Moczulskim. Opowiadał on o swoich wydawnictwach i zainteresowaniach m. in. kolejami wąskotorowymi oraz osobami związanymi z historią kolei w Polsce m. in. inż. Stanisławem Wysockim, inż. Józefem Nowkuńskim i pisarzem Władysławem Reymontem. Pan Marek Moczulski ukończył Technikum Kolejowe (specjalność trakcja elektryczna) w 1970 r., nawiązał zatem również do jubileuszu 150-lecia naszej szkoły.

      Organizatorem spotkania była p. Maria Pilich.

     • Wycieczka uczniów klasy 2tk

     • 11.10.2022

      W dniu 11 października 2022 r. uczniowie klasy 2tk odwiedzili Izbę Tradycji EKD/WKD i zaplecze techniczne Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wśród pamiątek, które obejrzeli, najciekawszym zachowanym do dziś eksponatem, był wagon silnikowy EKD, produkcji angielskiej z 1927 r. z zachowanymi elementami z tego okresu, udostępniany okresowo dla zwiedzających. W 2016 r. dołączył do niego elektryczny zespół trakcyjny serii EN94 (EN94-40) z 1972 r. Pracownicy WKD udostępnili również tabor serii EN95, EN97 i EN100, a także wytłumaczyli zainteresowanym różnice pomiędzy seriami. Wycieczka została w całości przygotowana przez uczniów klasy 2tk.

      Dziękujemy pracownikom WKD za oprowadzanie naszych uczniów.

      Opiekunowie: J. Arendarska, M. Częstochowski

     • 3lg i 2lg z wizytą w PKP Cargo Connect

     • 18.10.2022

      Celem wycieczki było zapoznanie z technologią pracy terminala. Uczniowie wraz z opiekunami zostali przywitani przez Pana kierownika Adama Kotarskiego, który oprowadził ich po terminalu przeładunkowym, następnie zapoznał z urządzeniami, takimi jak kalmar. Opowiedział również o organizacji portu i specyfice pracy. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega transport intermodalny, jaka jest przepustowość portu i jakie są wiodące kierunki dostaw. Na koniec Pan kierownik opowiedział o zasadach i standardach obsługiwanych klientów. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem

      Opiekunowie: p. M. Gajos, p. D. Wójcik, p. P. Żurkowska

     • Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w piłce ręcznej chłopców

     • 17-21.10.2022

      W dniach 17-21 października uczniowie naszej szkoły brali udział w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w piłce ręcznej chłopców. W tym roku zgłosiło się 6 szkół, przez co organizator zarządził rozgrywki "każdy z każdym". Był to wymagający tydzień, ponieważ rozegraliśmy łącznie 5 meczów, z czego 3 wygraliśmy, a 2 przegraliśmy. Ostatecznie uczniowie wywalczyli 3 miejsce.

      Serdecznie gratulujemy chłopakom oraz Panu Kacprowi Hawrylukowi za godne reprezentowanie naszej szkoły i zdobycie kolejny rok z rzędu trofeum.

      Graliśmy w składzie: Bartosz Sitek, Łukasz Hendrych, Oskar Paczkowski, Jakub Czarnocki, Jakub Kutwin, Jakub Trybek, Michał Piątkowski, Ruben Nieścieruk, Jakub Jarzyna, Konstatny Ordyłowski, Maksymilan Borek, Adrian Chromiński, Piotr Kacprzewski, Jacek Burak.

      Wyniki poszczególnych spotkań:
      Technikum nr 7   13-16   LO LXIX
      Technikum nr 7   22-9   LO XIV
      Technikum nr 7   11-11   (3-1) k. Technikum nr 10
      Technikum nr 7   15-19   LO VII
      Technikum nr 7   16-14   ZSSiL nr 1

     • Wyjście do kina

     • 18.10.2022

      18 października grupa wolontariuszy, pod opieką ks. Daniela Szafarza i Pani Ewy Łapińskiej, obejrzała film o księdzu Janie Kaczkowskim. Poznała historię życia osoby oddanej Bogu i ludziom. Jego zmagania z chorobą, a jednocześnie jego wpływ na resocjalizację człowieka, który trafił przez "przypadek" pod jego skrzydła. Opowieść, która wzrusza i inspiruje!

     • Kolejny rocznik wkroczył w mury naszej Szkoły!

     • 13.09.2022

      13 października zgromadzeni w auli szkolnej uczniowie klas pierwszych technikum w obecności Dyrekcji, wychowawców i licznie zgromadzonych gości złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Ten bardzo uroczysty akt jest potwierdzeniem oficjalnej przynależności pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. To doniosłe wydarzenie zostało poprzedzone wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz wystąpieniem Pani Dyrektor Agnieszki Borkowskiej - Gut, która kierując swe słowa do Uczniów, podkreśliła, aby pielęgnowali wartości takie jak uczciwość, pracowitość, prawdomówność, zdyscyplinowanie, kultywowanie tradycji narodowych, a przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka.  Życzenia młodszym kolegom złożył także Przewodniczący Samorządu Szkolnego Jakub Madejczyk. 

      Naszym młodszym koleżankom i kolegom, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności życzymy, aby w czasie pięciu lat nauki nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata. Powodzenia!

      Z okazji Święta Edukacji Narodowej, Samorząd Uczniowski złożył Gronu Pedagogicznemu najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył słodki upominek. Raz jeszcze Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom gratulujemy sukcesów zawodowych i życzymy kolejnych! Ponadto życzymy dużo zdrowia  i szczęścia osobistego

     • Mazowiecki Konkurs Ekologiczny

     • 8.10.2022

      8 października 2022 r. Mateusz Kopeć, Daniel Kosek, Hubert Lewiński i Kacper Suchenek, uczniowie klasy 1e pod opieką prof. Zbigniewa Chałasa, wyróżnieniem ukończyli Mazowiecki Konkurs Ekologiczny na innowacyjny sposób gospodarowania elektrośmieciami.    

     • Spotkanie z Olimpiadą "ZWOLNIENI z TEORII"

     • 29.09.2022

      Już po raz kolejny Technikum nr 7 d. "Kolejówka" odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, tym razem wspólnie z przedstawicielem tegorocznego sponsora Olimpiady, BUDIMEX. Warto wspomnieć, że w naszej szkole były już realizowane projekty Zwolnionych z Teorii. Spotkanie było bardzo efektywne, zaraz po nim wyłoniło się grono chętnych. Mamy nadzieję, że nie będzie to "słomiany zapał". Zapraszamy. Możecie liczyć na pomoc nauczycieli, którzy też lubią być zwolnieni z teorii.

      Opiekun: Jolanta Arendarska

     • Wystawa "Satyry Kolejowe"

     • Makiety kolejowe z kolekcji księdza Janusza Grygiera, znanego w całym kraju pasjonata, kolekcjonera oraz twórcy takich małych „dzieł sztuki” uświetniły Forum Maszynistów i Instruktorów. Prezentowane eksponaty to tzw. satyry kolejowe, które ukazują różne scenki związane z koleją, podróżowaniem i życiem codziennym wokół kolei. Niektóre satyry są odbiciem rzeczywistości, inne ukazaniem jej w krzywym zwierciadle. Jest to wystawa skierowana do pasjonatów, których nie brakuje w naszej szkole. Jeszcze tylko do czwartku będzie możliwość podziwiania wystawy w Technikum nr 7.

      Dziękujemy autorowi za udostępnienie dioramów, mamy nadzieję na kolejne spotkania.

      Opiekun: Jolanta Arendarska

       

     • Wycieczka 4ca i 4eg

     • 20.09.2022

      W dniach 20-23 września klasy 4 ca i 4 eg, wraz z wychowawczyniami, uczestniczyły w wycieczce do Berlina, której głównym celem był udział w targach InnoTrans. Wyjazd do stolicy naszego zachodniego sąsiada był również okazją do poznania jego burzliwej historii oraz zwiedzania najważniejszych zabytków.

      Piękna wrześniowa pogoda była sprzymierzeńcem spacerów, podczas których młodzież podziwiała majestat Bramy Brandenburskiej, budynek Reichstagu i wiele innych budowli charakterystycznych dla miasta. Z Berlina udaliśmy się do Poczdamu, gdzie niebywałe wrażenie zrobił na młodzieży pałac Sanssoci, wpisany na listę UNESCO.

      Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń, do których wracać będziemy pamięcią jeszcze niejeden raz. Warto było!

     • Forum Maszynistów i Instruktorów SKM

     • 28.09.2022

      W dniu 28.09.2022 r. w Technikum nr 7 d. "Kolejówka"odbyło się Forum Maszynistów i Instruktorów SKM.

      O godzinie 9:30 Forum zostało uroczyście otwarte przez prezesa Szybkiej Kolei Miejskiej pana Alana Berouda. Następnie rozpoczęły się wykłady tematyczne, pierwszy wykład pt. Rola Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych szczegółowo zapoznał uczestników ze specyfiką pracy i postępowania w razie wypadków kolejowych. Po małej przerwie uczestnicy mogli wziąć udział w wykładzie pt. Prowadzenie Ruchu Kolejowego oraz zmiany w instrukcjach Zarządcy Infrastruktury, temat wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników.

      Forum zakończyło się wykładem Prowadzenie Ruchu Kolejowego oraz zmiany w instrukcjach Zarządcy Infrastruktury. Tematyka wywołała żywą dyskusję i wymianę doświadczeń i spostrzeżeń między prowadzącym i uczestnikami.

      Forum było bardzo ważnym wydarzeniem i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję.

     • Dzień Chłopaka

     • 30.09.2022

      30 września świętowaliśmy w naszym technikum “Dzień Chłopaka”. W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pt.” Dzień Krawata na Dzień Chłopaka”. I nagle w klasach i na korytarzach naszej szkoły pojawili się niezwykle eleganccy dżentelmeni, którzy prezentowali się wyjątkowo wytwornie. Nasi mężczyźni z dumą i wdziękiem eksponowali eleganckie, pomysłowe i często śmieszne krawaty, wzbudzając podziw i sympatię wszystkich szkolnych Pań i dziewczyn. Naszym wspaniałym Panom, zarówno starszym jaki młodszym składamy jeszcze raz serdeczne życzenia spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.

   • Kontakt

    • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    • 22-822-32-52
    • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
     02-353 Warszawa
     Poland
    • 519-717-515
    • 885-523-574
   • Logowanie