• Zapraszamy na zajęcia

     • W ofercie zajęć mamy: koszykówkę chłopców, piłkę ręczną dziewcząt, korekcję wad postawy, oraz naukę, doskonalenie pływania i pływanie sportowe (w sekcji pływackiej). Zajęcia dedykowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej we wszystkich rocznikach (w tym szkoła średnia)!

      Zapisy trwają cały czas. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 822 66 07 i na stronie www.mosochota.waw.pl. 

       

      Dla dzieci najmłodszych 6-8 lat mamy zajęcia ogólnorozwojowe w Ochota Basket Kids

      Sobota 12:00-13:00 hala ul.Geodetów 1, poniedziałki 18.30 – 19.30 w sali SP 152  ul. Powstańców Wielkopolskich 4.

       

      Oferta zajęć z minikoszykówki i mini piłki ręcznej dla chłopców I dziewczynek z klas 1-3 zajęcia na hali:

      Poniedziałek 14:30-15:30

      Wtorek 14:30-15:30

      Środa 14:30-15:30

      Czwartek 14:30-15:30

      Piątek 14:30-15:30

      Mogą to być także zajęcia dla dzieci które uczęszczają na świetlicę. 

       

      Dla dzieci które nie mogą dotrzeć na  zajęcia wcześniejsze mamy dodatkowy termin wieczorny w poniedziałek 18:30-20:00 klasy 1-3

      sala SP 152 ul.Powstańców Wielkopolskich 4.

       

      Zajęcia z koszykówki dla chłopców z klas 3-4 odbywają się w poniedziałki i czwartki od 17:00-18:30 sala ul.Powstańców Wielkopolskich 4.

       

      Piłka ręczna dla dziewcząt 

      Rocznik 2011 i młodsi. Poniedziałki, środy, czwartki 15:30-17:00 hala MOS ul.Geodetów 1

       

      Dziewczynki 2009-2010 zajęcia w poniedziałek i czwartek 15:30-17:00

      hala MOS nr 7 ul. Geodetów 1.

       

      Zajęcia dla dziewcząt 2008-2009 poniedziałek, wtorek 17:00-18:30

      hala MOS nr 7 ul. Geodetów 1.

       

      Koszykówka chłopców: rocznik -2007:

      wtorek 16:30-18:00, środa 17:00-18:30,piątek 17:00-18:30.

       

      Więcej informacji można uzyskać telefonicznie i na stronie:

      Tel.22-822-66-07

       

      www.mosochota.waw.pl 

      mail:mos7ochota@interia.pl 

       

      Zapraszamy !

     • Uroczystość z okazji 82. rocznicy obrony Warszawy.

     • 8 września 2021 r. szkolny poczet sztandarowy i delegacja uczniów klas I wzięli udział w dorocznej uroczystości patriotycznej pod pomnikiem Barykada Września 1939 roku u zbiegu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej. Opiekunami naszej młodzieży byli: p. Maria Pilich, p. Agata Pruszczyńska i p. Grzegorz Kietliński.

      Wspomniany pomnik, dzieło artysty Juliana Pałki, upamiętnia bohaterskie walki w obronie Warszawy w dniach 8-27 września 1939 r. Stoi w miejscu, gdzie znajdowała się najważniejsza barykada blokująca główny kierunek niemieckiego natarcia. Składa się z trzech monumentalnych części złożonych z cyfr: 8-IX, 27-IX i 1939.

     • Narodowe Czytanie

     • 3 września 2021 r. nasza szkoła (już po raz czwarty) brała udział w Narodowym Czytaniu - akcji pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy pierwszą placówką w Warszawie zarejestrowaną w wykazie uczestników tej akcji umieszczonym na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

      W tym roku tematem dziesiątego, jubileuszowego Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – tragifarsa w trzech aktach, którą autorka napisała w ciągu kilkunastu dni. Prapremiera sceniczna odbyła się w 1906 r. w Krakowie, a utwór ukazał się po raz pierwszy drukiem w Warszawie w 1907 r. W 2021 roku przypada 100. rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej.

      W naszej szkole „Moralność pani Dulskiej" była czytana w piątek 3 września br. we wszystkich klasach, co ilustrują wykonane z tej okazji zdjęcia.

     • Konkurs na projekt logotypu szkolnej bluzy

     • Regulamin konkursu na projekt logotypu szkolnej bluzy

      § 1. Organizator i uczestnicy konkursu

      1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski zwany dalej „Organizatorem”.

      2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Technikum nr 7 w Warszawie.

      3. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      § 2. Przedmiot konkursu

      1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie dla szkoły projektu graficznego bluzy szkolnej.

      2. Logo będzie wykorzystywane jako nadruk na bluzach szkolnych.

      § 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

      1. Aby wziąć udział w konkursie należy być uczniem Technikum nr 7.

      2. Projekt powinien być realizowany oraz zgłoszony do konkursu indywidualnie.

      3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      4. Projekt należy dostarczyć w sposób i w terminie określonym w regulaminie projektu zgodnego z wymaganiami.

      5. Projekt należy wysłać na adres NAUCZYCIELT7@gmail.com

      § 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt i skutki ich niespełnienia

      1. Projekty należy prezentować i przedkładać w wersji elektronicznej.

      2. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie PDF lub PNG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi i rozmiarze 1920×1080 px lub zostać stworzona techniką wektorową w rozmiarze A4. Projekt musi zawierać symbol szkoły lub nawiązania do nazwy szkoły.

      3. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

      4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.

      5. Przekazane projekty nie mogą zawierać elementów, które umożliwiłyby identyfikacje uczestnika konkursu.

      6. Wszystkie elementy projekty muszą zawierać treści spełniające wymogi prawa autorskiego i majątkowego.

      7. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczeni z konkursu.

      8. Uczestnik projektu, który został wytypowany na logo na bluzie automatycznie przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora konkursu

      9. Komisja nie bierze pod uwagę projektu, jeżeli uczestnik konkursu, będący jego autorem wycofał się z konkursu.

      10. Zgłoszone do konkursu projekty nie podlegają zwrotowi.

      11. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia projektów do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu odpowiedzialność prawna dotyczy także ich opiekunów prawnych.

      12. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania projektów.

      13. Uczestnicy konkursu, których projekty nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu zostaną wykluczeni z konkursu.

      14. Zgłoszenie projektów w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

      15. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska uczestnika konkursu, będącego autorem nagrodzonego projektu.

      § 5. Termin składania projektów konkursowych

      1. Projekty należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. do godziny 24.00.

      2. Terminem zgłoszenia projektu jest data wpływu do Organizatora.

      § 6. Kryteria oceny projektów konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

      1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.

      2. Przedstawicieli Komisji powołuje Organizator.

      3. Komisja składa się z 4 osób.

      4. Komisja pracuje w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie.

      5. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków, określonych w niniejszym Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie oraz czytelność logo, jego walory estetyczne, kompozycyjne i promocyjne oraz możliwości technologiczne wykorzystania projektu we wszystkich obszarach działalności pole ochronne znaku.

      6. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje uczestnikowi konkursu odwołanie.

      7. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku najpóźniej do 6 października 2021 r.

      8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania, nieznacznych zmian w projekcie, w celu lepszego dostosowania projektu pod kątem techniki jego realizacji.

      9. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zdaniem Komisji żaden ze zgłoszonych projektów nie realizuje wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

      § 7. Nagroda

      1. Uczestnik konkursu, którego projekt wygra konkurs otrzyma Nagrodę Rzeczową – Bluza Technikum nr 7.

      § 8. Postanowienia końcowe

      1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

      2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ukazania się konkursu na stronie internetowej i Facebooku Technikum nr 7

      3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu konkursu Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły

      4. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udziela Organizator.

      5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

     • 3 oze – szkolenia w Urzędzie Dozoru Technicznego

     • 02.09.2021

      Zapoznanie klasy 3 oze z Centralnym Laboratorium UDT mieszczącym się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Uczniowie poznali zakres badań i prac laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem własności wytrzymałościowych materiałów stosowanych w energetyce oraz poszerzyli wiedzę z materiałoznawstwa.

       

      03.09.2021

      Zapoznanie uczniów klasy 3 oze z zakresem szkoleń i przyznanie przez UDT  certyfikatów instalatorów systemów fotowoltaicznych. Klasa wzięła udział w ćwiczeniach praktycznych montażu instalacji elektrycznych i próbnym egzaminie specjalistycznym oraz poszerzała wiedzę z elektrotechniki.

      Opiekun: p. Zbigniew Chałas

     • Inauguracja nowego roku szkolnego – 2021/2022

     • Nasza szkoła znów zatętniła życiem. 1. września o godz. 11:00 w szkolnej auli, w obecności Dyrekcji, Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania, przedstawicieli i przedstawicielek młodzieży klas pierwszych, Samorządu Uczniowskiego zainaugurowano nowy rok szkolny. Swoją obecnością zaszczycili Nas również przedstawiciele firm, z którymi współpracujemy: PKP IC, Tramwaje Warszawskie, WKD, PKP Energetyka, SKM, Sciteex, SPIE, Thales, Kone, Zielona Energia, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, PKP Cargo Connect.

      Zgromadzonym gościom dziękujemy za przybycie, a Uczniom życzymy sukcesów edukacyjnych, zachęcamy do rozwijania pasji, trzymamy kciuki.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

      - o godz. 8:00 - Msza Św. w Kościele pw. NMP Królowej Świata (ul. Opaczewska 20)

      - o godz. 10:00 - uroczyste spotkania uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z wychowawcami w salach lekcyjnych

      - o godz. 11:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uczniów klas pierwszych w auli szkolnej.

     • Stowarzyszenie Strefa Wsparcia

     • Ulotka dotyczy projektu „JesteśMY i WspieraMY Się!”, który realizowany jest na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Wsparcie w projekcie jest bezpłatne.

      Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z elementami relaksacji i arteterapii odbędą się w następujących terminach:

      * 29.08 godz. 10:00

      * 04.09 godz. 10:00

      * 11.09 godz. 10:00

      Informacje i zapisy:

      Stowarzyszenie Strefa Wsparcia,

      ul. Powstańców Wielkopolskich,

      e – mail: marzena.strefawsparcia@gmail.com

      tel. 883 407 206

     • Szwajcarka - bufet szkolny

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie -

      uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 organizatorem i operatorem żywienia w naszej szkole będzie firma SZWAJCARKA Marcin Sikorski.

      W imieniu ajenta zapraszamy na stronę www.szwajcarka.net, gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji i obsługi admnistracyjno-finansowej żywienia.

      W roku szkolnym 2021/2022 obsługa żywienia (zamówienia, opłaty, odwołania, weryfikacja wydawania, kontakt) realizowana będzie w oparciu o internetowy system STARTEDU.

      WAŻNE KOMUNIKATY:

      - przestają obowiązywać wszystkie dotychczas funkcjonujące numery rachunków bankowych przeznaczonych do wpłat za żywienie - przed dokonaniem opłaty za wrzesień 2021 roku prosimy Państwa o uważną aktualizację numerów rachunków zapisanych na Państwa prywatnych kontach bankowych i o używanie wyłącznie indywidualnych numerów rachunków wygenerowanych i widocznych w systemie do zamawiania posiłków przygotowanym przez ajenta;

      - zwroty i nadpłaty dostępne/należne za rok szkolny 2020/2021 można rozliczyć kontaktując się z pracownikami ajenta (administratorami/opiekunami stołówek szkolnych) do 10 września 2021 roku.