• EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2022

   •  

    EGZAMIN MATURALNY

    w roku szkolnym 2022/2023

     

    INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM

    https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3730

     

    TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI ↓

    do 30 września 2022 r. (obowiązkowo wszyscy uczniowie klas 4)

    do 07 lutego 2023 r. (możliwość wprowadzania zmian)

     

    Aby przystąpić do egzaminu maturalnego należy wydrukować, wypełnić i złożyć deklarację (załącznik 1a)↓

    https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3743

     

    Uczniowie, którzy mają opinię lub orzeczenie z PPP lub są w trakcie badań zobowiązani są o zgłoszenie się do wychowawcy klasy.

     

    Deklaracje powinny być wypełnione komputerowo, za wyjątkiem podpisu – który musi być odręczny.

    Jeśli wypełniasz deklarację odręcznie - wypełniej czytelnie drukowanymi literami.