• EGZAMIN ZAWODOWY (FORMUŁA 2019)

   •  

    EGZAMIN ZAWODOWY formuła 2019

    w roku szkolnym 2022/2023

     

    Informacje o egzaminie formuła 2019

    https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/

     

    TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI ↓

    Sesja 1. Zima 2022 (styczeń – luty 2022) do 15 września 2022 r.

    Sesja 2. Lato 2023 (czerwiec – lipiec 2023) do 7 lutego 2023 r.

    https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022.pdf

     

     

    Informacja o rodzajach zdawanych kwalifikacji względem zawodu

    (dane pomocne do wypełnienia deklaracji - symbol cyfrowy zawodu, nazwa zawodu, oznaczenie kwalifikacji, nazwa kwalifikacji )↓

    Informacja o rodzajach zdawanych kwalifikacjach_PP_2019.xlsx

     

    Aby przystąpić do egzaminu zawodowego należy wydrukować, wypełnić i złożyć deklarację  (Załącznik 3a)↓

    https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3747

     

     

    Uczniowie, którzy mają opinię lub orzeczenie z PPP lub są w trakcie badań zobowiązani są o zgłoszenie się do wychowawcy klasy.

     

     

    Deklaracje powinny być wypełnione komputerowo, za wyjątkiem podpisu – który musi być odręczny.

    Jeśli wypełniasz deklarację odręcznie - wypełniej czytelnie drukowanymi literami.

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie