• EGZAMIN ZAWODOWY DLA UCZNIÓW (formuła 2017)

   •  

    EGZAMIN ZAWODOWY formuła 2017

    w roku szkolnym 2022/2023

     

    Informacje o egzaminie zawodowym dla Absolwentów (formuła 2017) poniżej:

    https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

     

    TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI ↓

    Sesja 1. Zima 2022 (styczeń – luty 2022) do 15 września 2022 r.

    Sesja 2. Lato 2022 (czerwiec – lipiec 2022) do 7 lutego 2023 r.

    https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2023_PP2017-EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf

     

    Informacja o rodzajach zdawanych kwalifikacji względem zawodu

    (dane pomocne do wypełnienia deklaracji - symbol cyfrowy zawodu, nazwa zawodu, oznaczenie kwalifikacji, nazwa kwalifikacji )↓

    Informacja o rodzajach zdawanych kwalifikacjach PP 2017.xlsx

     

    Aby przystąpić do egzaminu zawodowego należy złożyć deklarację  (Załącznik 3a)↓

    https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202023_PP2017_Informacja_o_EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf

     

    Uczniowie, którzy mają opinię lub orzeczenie z PPP zobowiązani są o zaznaczenie tej informacji

    na załączniku nr 3a oraz wypełnienie dodatkowo załącznika nr 4b

    (uczniowie akceptuję lub rezygnują z następujących warunków i formy dostosowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie )

    https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202023_PP2017_Informacja_o_EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf

     

     

    Deklaracje powinny być wypełnione komputerowo, za wyjątkiem podpisu – który musi być odręczny.

    Jeśli wypełniasz deklarację odręcznie - wypełniej czytelnie drukowanymi literami.

     

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie