•               

    Boisko szkolne

    Godziny otwarcia boiska

    poniedziałki 

    (w okresie zajęć szkolnych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

    18.00–19.00

    środy 
    (w okresie zajęć szkolnych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

    18.00–19.00

    soboty i niedziele 

    (w okresie zajęć szkolnych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

    17.0018.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Uwagi: W przypadku dni roboczych należy dzień wcześniej poinformować pracownika szkoły o chęci skorzystania z boiska szkolnego.
    Możliwość korzystania z boiska tylko podczas obecności na terenie pracownika szkoły, który musi zostać poinformowany o obecności osób trzecich na terenie obiektu sportowego. 
    Brak możliwości skorzystania ze sprzętu i toalet szkolnych.